Attest pa 25 ars aegteskab

De grundlæggende forudsætninger for Det Europæiske Fællesskab

Præcis svar på spørgsmålet "Hvad er et CE-certifikat?" er forbundet med at forklare de grundlæggende antagelser om at være en europæisk union. Det fremgår, at platformen for hendes virksomhed er tre principper: fri bevægelighed for varer, bevidsthed og kapital. For at skabe ovenstående principper har EU-medlemsstaterne besluttet at overvinde alle hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet og har aftalt en fælles politik i aftalen med tredjelande. Takket være dette blev der på fællesskabsmarkedet skabt et udvekslingsområde, svarende til den sidste i positionen i et lands styrker. Du har modtaget navnet på Uniform Local Market eller Common Market.

Fælles lokalt marked og introduktion af varer til køb

En af de største vanskeligheder forbundet med handel mellem lande er nationale krav til produktets situation og sikkerhed. I et hvilket som helst land var der forskellige regler og regler, der afveg betydeligt mellem andre lande. Den producent, der planlagde at sælge sine egne materialer i nye lande, måtte hver dag opfylde individuelle krav. I planen om at fjerne handelshindringer var det nødvendigt at afskaffe disse forskelle. Standarder i forbindelse med køb af materialer kunne ikke løftes. Derfor var en vej ud at forene normer i hele samfundets område, takket være, hvilken handel udveksling afhang af de samme krav.

I første fase blev der forsøgt at regulere EU-regulativer i forhold til visse kategorier af produkter og varer. Med hjælp af en enorm grad af kompleksitet og tidskrævende processer er blevet frigivet fra denne tilgang.

Løsningen har været at skabe en forenklet tiltrædelse af spørgsmålet om teknisk harmonisering. De væsentlige sikkerhedskrav for specifikke produktgrupper er blevet bestemt, hvilket nødvendigvis skal foretages, før produktet eller materialet må løbe på det europæiske indre marked.

Iværksættere fra lande uden for EU, der skal introducere en artikel, der skal køre på Fælleskvarteret, fx fra Tyrkiet, skal gøre deres produkt i overensstemmelse med EU's regler og principper for kvalitet. Bevis for denne kendsgerning er i deres hænder.

Harmoniserede standarder er oprettet, takket være iværksættere ved, hvilke grundlæggende krav der skal opfyldes. Det er ikke altid en forpligtelse til at behandle disse regler. Entreprenøren, der i den oprindelige metode viser, at hans øre er optaget til at køre på fællesskabsmarkedet.

Ce-certifikat - fabrikantens erklæring

CE mærkning er lige så mærkelig som fabrikantens erklæring om, at produktet opfylder de strenge krav i reglerne, der siger det.Har en persons symbol på fabrikantens erklæring eller en autoriseret repræsentant. Det bekræfter, at produktet blev oprettet i koalitionen med de væsentlige krav, der blev indført i direktiverne om en bestemt vare. Bestemt individuelle liv eller få andre direktiver.

Fællesskabsretten indeholder en formodning om overensstemmelse og opfyldelse af minimumsforskrifter for sikkerhed for et produkt med CE-mærket.

CE-certifikatet offentliggøres alene på fabrikantens eller den autoriserede repræsentants ansvar. Dette følger efter at bevise, at produktet opfylder de strenge krav i direktivet. For at fastslå denne kendsgerning er proceduren for overensstemmelsesvurdering opbygget, og efter en god verifikation udstedes en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne kan være originale afhængigt af risikoen, der afhænger af brugen af et bestemt produkt. Jo større trussel mod ejendommen af arbejdet er, at partiet også er seriøst, de mange procedurer skal opfyldes af dets fabrikant eller autoriserede repræsentant. I udvalgte tilfælde er det nødvendigt at opfylde kravene til endda et dusin EF-standarder.