Eu direktiv bildele

EU's Atex-direktiv indeholder de grundlæggende krav, der skal opfyldes af produkter, der er beregnet til brug i eksplosionsfarlig atmosfære. Relaterede standarder funktionelt med princippet fastsatte specifikke krav. Som led i de interne forordninger, der gennemføres i medlemsstaterne, defineres krav, som ikke er angivet enten i direktivet eller ved interne standarder. Interne bestemmelser må ikke være i strid med direktivets bestemmelser, og det må heller ikke stride mod kravene i direktivet.

Atex-direktivet er blevet implementeret for at minimere risikoen, som er afhængig af brugen af ethvert resultat i de områder, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære.Fabrikanten har det fulde ansvar for at afgøre, om et givet produkt er underlagt vurdering af overholdelse af atex reglerne også for at tilpasse et givet produkt til de nuværende dele.Atex-godkendelse er påkrævet med succes for produkter, der kommer ud i en eksplosionsfarlig atmosfære. Farezonen er begyndelsen på rummet, hvor stoffer frigives, anvendes eller opbevares, som, når de blandes med luft, kan danne eksplosive blandinger. Familien af sådanne stoffer er især defineret som: væsker, gasser, støv og brandfarlige fibre. De kan f.eks. Være gasoliner, alkoholer, hydrogen, acetylen, kulstøv, træstøv, zinkstøv.Han opnår eksplosionen i en eksplosion, når en stor mængde energi fra en effektiv antændelseskilde når en eksplosiv atmosfære. Efter at ilden er indledt, når den en eksplosion, der er en stor trussel mod eksistensen og menneskers sundhed.