Krav til maskineregulering

Den sunde og lave industri har brug for maskiner til at arbejde. Maskiner kan være rige, men kræver en sådan ting til fælles. De skal godkendes og godkendes af Kontoret for Teknisk Inspektion til læsning. Disse to krav er absolut nødvendige.Hvad skal man gøre, hvis maskincertificeringen ikke fandt sted, da det blev opnået som bevis fra begyndelsen af maskinens alder (det blev lavet i år, hvis der ikke var sådanne krav, eller såfremt sælgeren ikke gav os et godt certifikat?

Long&Strong

Hvis vi ikke har et certifikat, kan vi give det til maskinen. I denne forstand skal du finde et firma, der har beføjelse til at give et certifikat. Certifikat af maskinen er forudgående af den angivne analyse af de diagrammer, vi har. Der er så elektriske, konstruktionsmæssige, pneumatiske og hydrauliske konstruktioner, der skal opnås med tilhørende dokumentation. At vi ikke har en sådan dokumentation, det var at leje en certificeret virksomhed, at ordninger spille (men en, vil genskabe ideer være frygteligt dyrt, og hvis du nogensinde købe en maskine uden diagrammer, lad os være præcis to gange. Efter at have analyseret dokumentationen, sker der certificering, hvis der ikke er nogen hindringer.Certificering af maskiner er så den første bevægelse på stien for at modtage en 100% sikker maskine. Efter certificering foreslår han at invitere Kontoret for Teknisk Inspektion til inspektion. Hvis Kontoret for Teknisk Inspektion tillader det, kan vi lade medarbejderne arbejde på maskinen. Og hvis vi foretrækker at have en garanti for, at vores organisation er virkelig sikker, foreslår jeg, at du foretager en revision af minimums- eller væsentlige krav.Certificering af maskiner og revisioner af lyskrav og revision af væsentlige krav er således en afdeling for aktiviteter, der ofte er en af de eneste virksomheder. Ved revision af små krav eller væsentlige krav foretages lignende kontrol som i forbindelse med certificering. Alle design og dokumentation af producenten undersøges, og selvstændige instruktioner og løsninger, der garanterer sikkerheden, er yderligere spørgsmålstegn. Mange virksomheder helbreder en sådan løsning, at hvis de opdager nogle mangler eller mangler i os, vil de selv foreslå ændringer og ændringer, der har til formål at forbedre sundhed og sikkerhed.